Our sponsors

Еврейская община Эстонии и спортивное общество «Маккаби» обращаются к вам с предложением о сотрудничестве!

Уже более четырех лет наши организации активно развивают спортивное направление в Еврейской общине Эстонии.

«Маккаби Эстония» – является структурным подразделением Еврейской общины Эстонии со специально выделенной управленческой структурой, бюджетом и расчетным счетом. Важно подчеркнуть, Еврейская община Эстонии входит в список организаций министрества финансов Эстонии, пожертвования для которых уменьшают налогооблагаемую базу в годовой налоговой декларации частных лиц и не являются спецльготой для лиц юридических.

По вопросам размещения рекламы на нашем сайте, обращайтесь по адресу info@maccabi.ee

Более подробная информация о спонсорской программе Маккаби Эстония в нижеследующем материале

sponsors ru

Eesti Juudi Kogukond ja Eesti spordiselts  “Makkabi” pöörduvad Teile koostöö pakkumisega!

Meie struktuurid arendavad Eesti Juudi kogukonna spordiliikumist juba üle nelja aasta.

«Makkabi Eesti» – tegutseb Eesti Juudi kogukonna allasutusena eraldiseisva juhtimisstruktuuri-, eelarve- ja arveldusarvega. Oluline on rõhutada, et Eesti Juudi kogukond kuulub Eesti Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud asutuste nimekirja,  kellele tehtud annetused vähendavad maksustavat tulubaasi eraisikute jaoks ja ei kuulu erisoodustuste hulka juriidiliste isikute jaoks.

Küsimustega reklaami avaldamise kohta meie koduleheküljel palume pöörduda aadressil info@maccabi.ee

Detailsemat infot Makkabi Eesti toetusprogrammi kohta leiate alljärgnevast presentatsioonist.

sponsors eesti

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: